logo
  • 加载中...
帮助中心

找回密码

    如果您不小心忘了本站的登录密码,请按以下方式取回

    如下图,点击找回密码,进入密码找回页面

     

     

     

     

    输入以上信息后,系统将提示找回密码的方法发送到您的邮箱中,如下图:


 

     

    进入您的邮箱后,根据提示进行取回密码操作 

    点击上面邮箱中的链接,即可返回重置密码了,如下图: 

购物指南
配送方式
支付方式
帮助中心
特色服务